سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

قالب وبلاگ

قالب پارسی بلاگ

بازی آنلاین

آپلود سنتر

آپلود عکس

برگ بلاگ

صفحه نخست

ایمیل ما

آرشیو مطالب

لینک آر اس اس

عناوین مطالب وبلاگ

پروفایل مدیر وبلاگ

طراح قالب

:: صفحه نخست
::
ایمیل ما
::
آرشیو مطالب
::
پروفایل مدیر وبلاگ
::
لینک آر اس اس
::
عناوین مطالب وبلاگ
::
طراح قالب


نویسندگان :
::

آمار بازدید :

:: تعداد بازدیدها:
:: کاربر: Adminپیام مدیریت وبلاگ : با سلام خدمت شما بازدیدکننده گرامی ، به وبلاگ من خوش آمدید .لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وبلاگ ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما در بهتر شدن کیفیت مطالب وبلاگ کمک کنید .


راویان حدیث غدیر از علما از قرن دوم تا چهاردهم

(طبقات راویان حدیث غدیر از علمآء) بترتیب تاریخ وفاتشان

توجّه و عنایت بموضوع مهم غدیر خم در انحصار صحابه و تابعین نبوده و بلکه علمآء قرن‏هاى بعدى نیز در حفظ و اجراء این سیره مهم و اثر زوال ناپذیر نهایت مراقبت را داشته‏اند و با بررسى تاریخ مربوط، ملاحظه میشود...

 

(طبقات راویان حدیث غدیر از علمآء) بترتیب تاریخ وفاتشان
توجّه و عنایت بموضوع مهم غدیر خم در انحصار صحابه و تابعین نبوده و بلکه علمآء قرن‏هاى بعدى نیز در حفظ و اجراء این سیره مهم و اثر زوال ناپذیر نهایت مراقبت را داشته‏اند و با بررسى تاریخ مربوط، ملاحظه میشود که در هر قرنى گروه بسیارى از حفاظ با دقت نظر این نشانه نمایان دین را از گروه پیشین دریافت و بر طبق تحقیقاتى که در این امر خطیر نموده‏اند به طبقه بعدى که جایگزین آنها شده‏اند با خضوع و تسلیم بصحت آن، سپرده‏اند.
اینک تعدادى از آنان را براى اثبات این مدّعى نام مى‏بریم، که در هر قرنى گواه بر تحقق این داستان میباشند، و احاطه به همه راویان این حدیث از طبقه علماء موکول بدامنه قدرت خواننده بزرگوار است که در حدود کوششى که دایر بشناسائى اساتید فن حدیث بکار خواهند برد، به منظور خود نائل گردند.
(قرن دوم)
1- ابو محمّد عمرو بن دینار جمحى مکى
2- ابو بکر محمّد بن مسلم بن عبید اللّه قرشى زهرى
3- عبد الرحمن بن قاسم بن محمّد بن ابى بکر تیمى- ابو محمّد مدنى
4- بکر بن سواده بن ثمامه بصرى
5- عبد اللّه بن ابى نجیح یسار ثقفى- ابو یسار مکّى
6- حافظ. مغیرة بن مقسم ابو هشام ضبّى کوفی
7- ابو عبد الرحیم خالد بن زید جمحى مصرى
8- حسن بن حکم نخعى- کوفی
9- ادریس بن یزید ابو عبد اللّه اودى کوفی
10- یحیى بن سعید بن حیّان تیمى کوفی مدنى
11- حافظ عبد الملک بن ابى سلیمان عرزمى کوفى
12- عوف بن ابى جمیله عبدى هجرى بصرى
13- عبد اللّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطّاب عدوى عمرى مدنى
14- نعیم بن حکیم مدائنى
15- طلحة بن یحیى بن طلحة بن عبید اللّه تیمى کوفی
16- ابو محمّد کثیر بن زید -در خلاصه و غیره چنین است و در تقریب( زبید) قید شده-  اسلمى
17- حافظ محمّد بن اسحاق مدنى صاحب سیره
18- حافظ معمر بن راشد، ابو عروه ازدى بصرى
19- حافظ مسعر بن کدام ابن ظهیر هلالى رواسى کوفی
20- ابو عیسى حکم بن ابان عدنى
21- عبد اللّه بن شوذب بلخى
22- حافظ شعبة بن حجاج ابو بسطام واسطى
23- حافظ ابو العلاء کامل بن علاء تمیمى کوفی
24- حافظ سفیان بن سعید ثورى ابو عبد اللّه کوفی
25- حافظ اسرائیل بن یونس بن ابى اسحق سبیعى ابو یوسف
26- جعفر بن زیاد کوفی احمر
27- مسلم بن سالم هندى ابو فروه کوفی
28- حافظ قیس بن ربیع ابو محمّد اسدى
29- حافظ حمّاد بن سلمة ابو سلمه بصرى
30- حافظ عبد اللّه بن لهیعه ابو عبد الرحمن مصرى
31- حافظ ابو عوانه وضّاح ابن عبد اللّه یشکرى واسطى بزّاز
32- قاضى شریک بن عبد اللّه، ابو عبد اللّه نخعى کوفى
33- حافظ عبد اللّه «عبید اللّه» بن عبید الرحمن «عبد الرحمن» کوفى
34- نوح بن قیس ابو روح حدانى بصرى
35- مطلب بن زیاد بن ابى زهیر کوفى ابو طالب
36- قاضى حسان بن ابراهیم عنزى ابو هاشم
37- حافظ جریر بن عبد الحمید ابو عبد اللّه ضبّى کوفی (بعدا- رازى)
38- فضل بن موسى ابو عبد اللّه مروزى سینانى
39- حافظ محمّد بن جعفر مدنى بصرى ابو عبد اللّه غندر
40- حافظ اسمعیل بن علیه ابو بشر ابن ابراهیم اسدى
41- حافظ محمّد بن ابراهیم ابو عمرو ابن ابى عدى سلمى بصرى
42- حافظ محمّد بن خازم ابو معاویه تمیمى ضریر
43- حافظ محمّد بن فضیل ابو عبد الرحمن کوفی
44- حافظ. وکیع بن جراح رواسى. ابو سفیان کوفی
45- سفیان بن عیینه- ابو محمّد هلالى کوفی
46- حافظ عبد اللّه بن نمیر، ابو هشام همدانى خارفى
47- حافظ حنش بن حرث بن لقیط نخعى کوفی
48- ابو محمّد موسى بن یعقوب زمعى مدنى
49- علاء بن سالم عطار کوفی (شیخ الاشج) ابى سعید
50- ارزق بن على بن مسلم حنفى- ابو الجهم کوفی، ابن حبان
51- هانى بن ایوب حنفى کوفی
52- فضیل بن مرزوق اغرّ رقاشى رواسى کوفی- ابو عبد الرحمن
53- ابو حمزه سعد بن عبیده سلمى کوفی (در زمان ولایت عمرو بن هبیره وفات یافته)
54- موسى بن مسلم حزامى شیبانى- ابو عیسى کوفى طحّان- معروف به- موسى صغیر
55- یعقوب بن جعفر بن ابى کثیر انصارى مدنى
(قرن سوم)
57- حافظ ضمرة بن ربیعه قرشى مدنى
58- حافظ محمّد بن عبد اللّه زبیرى -بنامبرده- عمرى نیز گفته شده، بمناسبت نسبت بجدش عمر بن درهم اسدى-  ابو احمد کوفى
59- مصعب بن مقدام خثعمى ابو عبد اللّه کوفى
60- حافظ یحیى بن آدم بن سلیمان قرشى اموى- ابو زکریا کوفى
61- زید بن حباب ابو حسین خراسانى کوفى
62- امام شافعیه ابو عبد اللّه محمّد بن ادریس شافعى
63- حافظ ابو عمرو شبابة بن سوار فزارى مدائنى
64- محمّد بن خالد حنفى بصرى
65- حافظ. خلف بن تمیم کوفی. ابو عبد الرحمن
66- حافظ. اسود بن عامر. ابو عبد الرحمن معروف به (شاذان شامى)
67- ابو عبد اللّه حسین بن حسن اشقر فزارى کوفی
68- حافظ حفص بن عبد اللّه بن راشد ابو عمرو سلمى قاضى نیشابور
69- حافظ عبد الرزاق بن همام. ابو بکر صنعانى
70- حسن بن عطیة بن نجیح قرشى کوفی ابو على بزار
71- عبد اللّه بن یزید عدوى آزاد شده آل عمر- ابو عبد الرحمن مقرى (معروف به- قصیر)
72- حافظ حسین بن محمّد بن بهرام. ابو محمّد تمیمى مروزى
73- حافظ ابو محمّد عبید اللّه بن موسى عبسى کوفی
74- ابو الحسن على بن قادم خزاعى کوفی
75- محمّد بن سلیمان بن ابى داود حرّانى ابو عبد اللّه معروف به (بومه)
76- عبد اللّه بن داود بن عامر همدانى- ابو عبد الرحمن کوفی
77- حافظ ابو عبد الرحمن علىّ بن حسن بن دینار عبدى مروزى
78- حافظ یحیى بن حماد شیبانى بصرى
79 -حافظ حجاج بن منهال سلمى ابو محمّد انماطى بصرى
80- حافظ فضل بن دکین- ابو نعیم کوفی
81- حافظ عفّان بن مسلم ابو عثمان صفّار انصارى- بصرى- بغدادى
82- حافظ على بن عیاش بن مسلم الهانى- ابو الحسن- حمصى
83- حافظ مالک بن اسماعیل بن درهم ابو غسان نهدى کوفی
84- حافظ قاسم بن سلام- ابو عبید هروى
85- محمّد بن کثیر ابو عبد اللّه عبدى بصرى- برادر سلیمان بن کثیر
86- موسى بن اسماعیل منقرى بصرى
87- قیس بن حفص بن قعقاع- ابو محمّد بصرى
88- حافظ سعید بن منصور بن شعبه نسائى- ابو عثمان خراسانى
89- حافظ یحیى بن عبد الحمید حمانى- ابو زکریا کوفی
90- حافظ ابراهیم بن حجاج بن زید- ابو اسحق سامى- بصرى
91- حافظ علیّ بن حکیم بن ذبیان کوفی- اودى
92- حافظ خلف بن سالم مهلبى مخرّمى بغدادى
93- حافظ على بن محمّد- ابو الحسن طنافسى کوفی
94- حافظ هدبة بن خالد- ابو خالد قیسى- بصرى
95- حافظ عبد اللّه بن محمّد بن ابى شیبه- ابو بکر عیسى- کوفی
96- حافظ ابو سعید عبید اللّه بن عمر جشمى- قواریرى- بصرى
97- حافظ احمد بن عمر بن حفص جلاب ابو جعفر و کیعى- کوفی
98- حافظ ابراهیم بن منذر بن عبد اللّه حزامى- ابو اسحاق مدنى
99- ابو سعید یحیى بن سلیمان کوفی جعفى مقرى
100- حافظ ابن راهویه اسحق بن ابراهیم حنظلى مروزى
101- حافظ عثمان بن محمّد بن ابى شیبه- ابو الحسن عیسى کوفى
102- حافظ قتیبة بن سعید بن جمیل بغلانى (بغلان قریه‏ایست در بلخ) ابو رجاء ثقفى
103- پیشواى حنبلیان- ابو عبد اللّه احمد بن حنبل شیبانى
104- حافظ یعقوب بن حمید --چنانکه در صفحه 78 ذکر شد نقل از ماخذیکه یافتیم نامبرده را: یعقوب بن حمدان ذکر نمودیم و آن تصحیف است-  بن کاسب- ابو یوسف مدنى
105- حافظ حسن بن حمّاد بن کسیب- ابو على سجاده بغدادى
106- حافظ هارون بن عبد اللّه بن مروان- ابو موسى بزار معروف به حمّال
107- ابو عمّار حسین بن حریث مروزى
108- هلال بن بشر بن محبوب- ابو الحسن بصرى- احدب
109- ابو الجوزاء احمد بن عثمان بصری
110- حافظ محمّد بن علاء همدانى کوفی- ابو کریب
111- یوسف بن عیسى بن دینار زهرى ابو یعقوب مروزى
112- نصر بن على بن نصر- ابو عمر و جهضمى بصرى
113- حافظ محمّد بن بشار شهیر به (بندار) ابو بکر عبدى- بصرى
114- حافظ محمّد بن مثنّى- ابو موسى- عنزى بصرى
115- حافظ- یوسف بن موسى- ابو یعقوب قطان کوفی
116- حافظ محمّد بن عبد الرحیم- ابو یحیى بغدادى
117- محمّد بن عبد اللّه (مذکور در ص 84 - برقم 71 در صفحه 143 مراجعه شود: عبد اللّه بن یزید عدوى آزاد شده آل عمر ، مترجم)- عدوى- مقرى
118- (زیادتى چاپ دوم) حافظ ابو عبد اللّه محمّد بن اسمعیل بخارى
119- حافظ حسن بن عرفة بن یزید- ابو على عبدى بغدادى
120- حافظ عبد اللّه بن سعید کندى کوفی، ابو سعد اشجّ
121- حافظ محمّد بن یحیى بن عبد اللّه نیشابورى ذهلى (آزاد شده بنى ذهل) زهرى
122- حافظ حجاج بن یوسف ثقفى بغدادى ابو محمّد- مشهور به (ابن الشاعر)
123- احمد بن عثمان، حکیم ابو عبد اللّه اودى
124- حافظ عمر بن شبّه نمیرى- ابو زید بصرى- اخبارى
125- حافظ حمدان احمد بن یوسف بن حاتم سلمى- ابو الحسن نیشابورى
126- حافظ عبید اللّه بن عبد الکریم بن یزید ابو زرعه مخزومى رازى
127- حافظ احمد بن منصور بن سیّار- ابو بکر بغدادى
128- حافظ اسمعیل بن مسعود عبدى ابو بشر اصفهانى- مشهور به سمّویه
129- حافظ حسن بن على بن عفّان عامرى- ابو محمّد کوفی
130- حافظ محمّد بن عوف بن سفیان- ابو جعفر طائى حمصى
131- حافظ سلیمان بن سیف بن یحى الطآئى ابو داود الحرانى
132- حافظ محمّد بن یزید قزوینى ابو عبد اللّه ابن ماجه- صاحب سنن
133- ابو محمّد عبد اللّه بن مسلم بن قتیبه دینورى - دینور بطوریکه ابن خلکان مینویسد: شهرى است نزد قرمیسین( کرمانشاه)- دینور در این تاریخ شهر نیست، و بلکه بلوکى است شامل قراء بسیار و آباد واقع در طرف شمال کرمانشاه بفاصله شش فرسخ و بیشتر، مترجم-  بغدادى
134- حافظ عبد الملک بن محمّد، ابو قلابه رقاشى
135- حافظ احمد بن حازم غفارى- کوفی- مشهور به (ابن عزیزه)
136- حافظ محمّد بن عیسى- ابو عیسى ترمذى
137- حافظ احمد بن یحى بلاذرى
138- حافظ ابراهیم بن حسین کسائى- همدانى- ابو اسحق معروف به (ابن دیزیل)
139- حافظ احمد بن عمرو ابو بکر شیبانى- مشهور به (ابن ابى عاصم)
140- حافظ زکریا بن یحیى بن ایاس ابو عبد الرحمن سجزى (منسوب به سجستان)
141- حافظ عبد اللّه بن احمد بن حنبل- ابو عبد الرحمن شیبانى
142- احمد بن عمر و ابو بکر بزار بصرى
143- حافظ ابراهیم بن عبد اللّه بن مسلم کجى- بصرى
144- حافظ صالح بن محمّد بن عمرو بغدادى ملقب به (جزره)
145- حافظ محمّد بن عثمان بن ابى شیبه ابو جعفر عیسى- کوفی
146- قاضى على بن محمّد مصیصى
147- ابراهیم بن یونس بن محمّد مؤدّب بغدادى- مقیم طرطوس ملقّب به (حرمى)
148- ابو هریره محمّد بن ایوب واسطى، ابو حاتم
 
(قرن چهارم)
149- حافظ عبد اللّه بن صقر بن نصر- ابو العباس سکرى- بغدادى
150- حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائى
151- حافظ حسن بن سفیان بن عامر- ابو العباس- شیبانى- نسوى- بالوزى - بالوز از قراء( نسا) میباشد که سه یا چهار فرسخ از نسا فاصله دارد-( انساب سمعانى
152- حافظ احمد بن على موصلى- ابو یعلى
153- حافظ محمّد بن جریر طبرى ابو جعفر
154- ابو جعفر احمد بن محمّد ضبعى- احول
155- حافظ محمّد بن جمعة بن خلف قهستانى، ابو قریش
156- حافظ عبد اللّه بن محمّد بغوى- ابو القاسم
157- ابو بشر محمّد بن احمد دولابى - دولاب قریه‏ایست در( رى) و قریه دیگر بهمین نام در اهواز است و موضع دیگر نیز بهمین نام در بغداد است
158- ابو جعفر احمد بن عبد اللّه بن احمد بزاز معروف به، ابى النیّرى
159- حافظ ابو جعفر احمد بن محمّد ازدى طحاوى-طحا قریه‏ایست در صعید مصر و ازد طایفه‏ایست از یمن- حنفى- مصرى
160- ابو اسحق ابراهیم بن عبد الصمد بن موسى هاشمى
161- حافظ حکیم، محمّد بن على ترمذى- صوفی- شافعى
162- حافظ، ابن الحافظ، عبد الرحمن بن ابى حاتم محمّد بن ادریس تمیمى حنظلى رازى
163- ابو عمرو، احمد بن عبد ربّه قرطبى
164- فقیه ابو عبد اللّه حسین بن اسمعیل بن سعید محاملى ضبّى
165- ابو نصر حبشون بن موسى بن ایوب خلال
166- حافظ ابو العباس احمد بن عقده
167- ابو عبد اللّه محمّد بن على بن خلف عطّار کوفى
168- حافظ هیثم بن کلیب ابو سعید شاشى
169- حافظ محمّد بن صالح بن هانى ابو جعفر ورّاق نیشابورى
170- حافظ ابو عبد اللّه محمّد بن یعقوب بن یوسف شیبانى نیشابورى
171- حافظ یحیى بن محمّد بن عبد اللّه- ابو زکریا العنبرى- البغیانى
172- مسعودى- على بن حسین بغدادى- مصرى
173- ابو الحسین محمّد بن احمد بن تمیم خیاط- قنطرى- حنظلى
174- حافظ جعفر بن محمّد بن نصیر- ابو محمّد خواص- معروف به خلدّى
175- ابو جعفر محمّد بن على شیبانى کوفى
176-حافظ دعلج بن احمد بن دعلج بن عبد الرحمن- ابو محمّد سجستانى معدّل
177- ابو بکر محمّد بن حسن بن محمّد نقّاش- مفسّر موصلى- بغدادى
178- حافظ محمّد بن عبد اللّه شافعى- بزاز- بغدادى
179- حافظ ابو حاتم- محمّد بن حبّان بن احمد تمیمى- بستى
180- حافظ سلیمان بن احمد بن ایوب لخمى- ابو القاسم طبرانى
181- احمد بن جعفر بن محمّد بن سلم، ابو بکر حنبلى
182- ابو بکر- احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک قطیعى -منسوب به« قطیعة الرقیق» است که محله‏ایست در بالاترین قسمت غربى بغداد
183- ابو یعلى زبیر بن عبد اللّه - در( کامل) مذکور است: عبد الواحد بن موسى، و حکایت از حاکم: عبید اللّه بن موسى ذکر شد- بن موسى بن یوسف بغدادى، توزى –توز، بفتح اول و تشدید زاء شهریست در فارس نزدیک کازرون- معجم البلدان
184- ابو یعلى- ابو بکر- محمّد بن احمد بن بالویه- نیشابورى
185- حافظ- على بن عمر بن احمد دار قطنى
186- حافظ- حسن بن ابراهیم بن حسین- ابو محمّد مصرى مشهور به (ابن زولاق)
187- حافظ- عبید اللّه بن محمّد عکبرى- ابو عبد اللّه بطى- حنبلى- مشهور به «ابن بطّه»
188- حافظ محمّد بن عبد الرحمن بن عباس- ابو طاهر مشهور به (مخلص الذهبى)
189- حافظ- احمد بن سهل- فقیه بخارى
190- عباس بن على بن عباس نسائى
191- یحیى بن محمّد اخبارى- ابو عمر بغدادى
(قرن پنجم)
192- متکلّم، قاضى- محمّد بن طیّب بن محمّد- ابو بکر باقلانى
193- حافظ- محمّد بن عبد اللّه بن محمّد، ابو عبد اللّه- حاکم ضبّى- معروف به (ابن البیّع) نیشابورى
194- احمد بن محمّد بن موسى بن قاسم بن صلت- ابو الحسن مجبّر بغدادى
195- حافظ- عبد الملک بن ابى عثمان- ابو سعد نیشابورى- مشهور به (خرکوشى) - کوچه‏ایست در شهر نیشابور
196- حافظ- احمد بن عبد الرحمن بن احمد- ابو بکر فارسى- شیرازى
197- حافظ- محمّد بن احمد بن محمّد بن سهل- ابى الفتح بن ابى الفوارس
199- ابو على- احمد بن محمّد بن یعقوب- ملقّب به (مسکویه)
200- قاضى- احمد بن حسین بن احمد- ابو الحسن- معروف به «ابن سمّاک بغدادى»
201- ابو اسحق احمد بن محمّد بن ابراهیم ثعلبى نیشابورى
202- ابو محمّد عبد اللّه بن على بن محمّد بن بشران
203- ابو منصور عبد الملک بن محمّد بن اسمعیل ثعالبى- نیشابورى
204- حافظ- احمد بن عبد اللّه- ابو نعیم اصفهانى
205- ابو على- حسن بن على بن محمّد تمیمى- واعظ معروف به (ابن المذهّب)
206- حافظ، اسماعیل بن على بن حسین- ابو سعید رازى- معروف به (ابن سمّان)
207- حافظ- احمد بن حسین بن على- ابو بکر بیهقى
208- حافظ- ابو عمر- یوسف بن عبد اللّه بن محمّد بن عبد البرّ- نمرى- قرطبى
209- حافظ- احمد بن على بن ثابت- ابو بکر خطیب بغدادى
210- مفسّر کبیر ابو الحسن بن احمد بن محمّد بن على بن متّویه (یا بر طبق ضبط ابن خلکان- متّویه)- واحدى- نیشابورى
211- حافظ- مسعود بن ناصر بن عبد اللّه بن احمد- ابو سعید سجزى (سجستانى)
212- ابو الحسن على بن محمّد جلابى- شافعى- معروف به (ابن المغازلى)
213- ابو الحسن على بن حسن بن حسین- قاضى- خلعى
214- حافظ- عبید اللّه بن عبد اللّه بن احمد بن محمّد بن احمد بن محمّد بن حسکان- ابو القاسم- حاکم نیشابورى- حنفى- معروف به (ابن الحدّاد حسکانى)
215- ابو محمّد- احمد بن محمّد بن على، عاصمى
 
(قرن ششم)
216- حافظ- ابو حامد- محمّد بن محمّد طوسى- غزالى- مشهور به (حجّة الاسلام)
217- حافظ- ابو الغنایم- محمّد بن على کوفی- نرسى
218- حافظ- یحیى بن عبد الوهاب- ابو زکریا اصفهانى- مشهور به (ابن منده)
219- حافظ- حسین بن مسعود- ابو محمّد فراء- بغوى- شافعى
220- ابو القاسم هبة اللّه بن محمّد بن عبد الواحد شیبانى
221- ابن زاغونى- على بن عبد اللّه بن نصر بن سرّى زاغونى
222- ابو الحسن رزین بن معاویه عبدرى- اندلسى
223- ابو القاسم جار اللّه- محمود بن عمر زمخشرى - زمخشر قریه بزرگى است از قراء خوارزم-
224- حافظ- قاضى- عیاض بن موسى- یحصبى- سبتى
225- ابو الفتح- محمّد بن ابى القاسم- عبد الکریم شهرستانى- شافعى- متکلم بر روش اشعرى
226- ابو الفتح- محمّد بن علىّ بن ابراهیم نطنزى
227- حافظ- ابو سعد- عبد الکریم بن احمد سمعانى- شافعى
228- ابو بکر یحیى بن سعدون بن تمام الازدى- قرطبى- ملقّب به (سابق الدین)
229- موفّق بن احمد- ابو المؤیّد- اخطب خطباء خوارزمى
230- عمر بن محمّد بن خضر اردبیلى- معروف به: ملّا
231- حافظ- على بن حسن بن هبة اللّه- ابو القاسم دمشقى- شافعى- ملقّب به: ثقة الدین- مشهور به: ابن عساکر
232- حافظ- محمّد بن أبى بکر- عمر بن أبى عیسى- احمد ابو موسى مدینى -بطوریکه سمعانى در« انساب» ذکر نموده مراد از- مدینى- نسبت بشهر اصفهان است-  اصفهانى- شافعى
233- حافظ محمّد بن موسى بن عثمان- ابو بکر حازمى (نسبت به جدّ او حازم است) همدانى- شافعى
حافظ عبد الرحمن بن على بن محمّد- ابو الفرج ابن جوزى- بکرى
235- فقیه- اسعد بن ابى الفضایل محمود بن خلف عجلى- ابو الفتوح (باو- ابو الفتح- نیز گفته میشود)- شافعى- اصفهانى
 
(قرن هفتم)
236- ابو عبد اللّه- محمّد بن عمر بن حسن- فخر الدین رازى- شافعى
237- ابو السعادات- مبارک بن محمّد بن عبد الکریم- ابن اثیر شیبانى- جزرى- شافعى
238- ابو الحجاج- یوسف بن محمّد بلوى- مالکى- مشهور به (ابن الشیخ)
239- تاج الدّین- زید بن حسن بن زید کندى- ابو الیمن بغدادى
240- شیخ على بن حمید قرشى
241- ابو عبد اللّه- یاقوت بن عبد اللّه
242- ابو الحسن على بن محمّد شیبانى- معروف به- ابن اثیر- جزرى -نسبت به جزیره ابن عمر است،شهرى است بفاصله سه روز راه در بالاى موصل- که دجله از سه طرف آنرا احاطه نموده است
243- حنبل بن عبد اللّه بن فرج بغدادى- رصافی
244- حافظ- ضیاء الدین محمّد بن عبد الواحد- ابو عبد اللّه مقدسى- دمشقى- حنبلى
245- ابو سالم- محمّد بن طلحه قرشى- نصیبى- شافعى
246- ابو المظفّر- یوسف- امیر حسام الدین قز أوغلى -در تاریخ ابن خلکان و- فواید البهیه- قرغلى مذکور است و در غیر آندو- قزغلى- ولى بطوریکه در تاریخ ابن کثیر مذکور است، صحیح آن-قزاغلى- است که لغت ترکى است و معناى آن- پسر دختر است، یعنى سبط- ابن عبد اللّه بغدادى-حنفى
247- عزّ الدین عبد الحمید بن هبة اللّه مدائنى- مشهور به «ابن ابى الحدید» معتزلى
248- حافظ- ابو عبد اللّه- محمّد بن یوسف- گنجى- شافعى
249- حافظ- ابو محمّد- عبد الرزاق بن عبد اللّه بن ابى بکر- عزّ الدین رسعنى- حنبلى
250- فضل اللّه بن ابى سعید- حسن شافعى- توربشتى
251- حافظ- محى الدّین- یحیى بن شرف بن حسن- ابو زکریا نووى -نوى، قریه‏ایست از قراء حوران-  دمشقى- شافعى
252- شیخ مجد الدین- عبد اللّه بن محمود بن مورود حنفى- موصلى
253- قاضى ناصر الدین- عبد اللّه عمر- ابو الخیر بیضاوى شافعى
254- حافظ- احمد بن عبد اللّه- فقیه حرم- محبّ الدین- ابو العباس طبرى- مکى- شافعى
255- ابراهیم بن عبد اللّه وصّابى- یمنى- شافعى
256- سعید الدین- محمّد بن احمد فرغانى
(قرن هشتم)
257- شیخ الاسلام- ابو اسحق- ابراهیم بن سعد الدین- محمد بن مؤیّد حمویّه خراسانى جوینى
258- علاء الدین- أحمد بن محمّد بن أحمد سمنانى
259- حافظ- یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف دمشقى- ابو الحجّاج مزّى - نسبت به( مزه) که قریه‏ایست از قراء دمشق- شافعى
260- حافظ- شمس الدین محمّد بن احمد بن عثمان ذهبى- شافعى
261- نظام الدّین- حسن بن محمّد قمى- نیشابورى
262- ولى الدّین- محمّد بن عبد اللّه- خطیب- عمرى تبریزى
263- تاج الدّین- احمد بن عبد القادر بن مکتوم- ابو محمّد قیسى- حنفى- نحوى
264- زین الدّین- عمر بن مظفر بن عمر- معرّى- حلبى- شافعى- مشهور به- ابن الوردى
265- جمال الدّین- محمّد بن یوسف بن حسن بن محمّد زرندى- مدنى- حنفى- شمس الدّین
266- قاضى عبد الرحمن بن احمد ایجى- شافعى
267- سعید الدین، محمّد بن مسعود بن محمّد بن خواجه مسعود کازرونى
268- ابو السعادات- عبد اللّه بن اسعد بن على یافعى- شافعى- یمنى- سپس مکّى
269- حافظ عماد الدین- اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعى- قیسى- دمشقى
270- ابو حفص- عمر بن حسن بن مزید بن امیله مراغى - نسبت به( مراغه) آذربایجان و از توابع تبریز است- انساب سمعانى- سپس- حلبى سپس- دمشقى- سپس- مزّى- مشهور به «ابن امیله»
271- شمس الدین ابو عبد اللّه- محمّد بن احمد بن علىّ الهوارى- مالکى- مشهور به- ابن جابر اندلسى
272- سید على-از بعض کتب تذکره و شرح حال علماء حدیث بر مى‏آید که نامبرده ملقب به( شهاب الدین) بوده-  بن شهاب بن محمّد همدانى
273- حافظ، شمس الدّین- ابو بکر محمّد بن عبد اللّه بن احمد مقدّسى- حنبلى معروف به (صامت)
274- سعد الدین- مسعود بن عمر بن عبد اللّه هروى تفتازانى- شافعى
(قرن نهم)
275- حافظ علىّ بن ابى بکر بن سلیمان- ابو الحسن هیثمى- قاهرى- شافعى
276- حافظ ولى الدّین- عبد الرحمن بن محمّد مشهور به «ابن خلدون» حضرمى- اشبیلى- مالکى
277- سید شریف جرجانى- علىّ بن محمّد بن على- ابو الحسن حسینى- حنفى
278- محمّد بن محمّد بن محمود حافظى- بخارى- معروف به (خواجه پارسا)
279- ابو عبد اللّه- محمّد بن خلیفه وشتانى- مالکى
280- شمس الدین محمّد بن محمّد بن محمّد- ابو الخیر دمشقى- مقرى- شافعى معروف به (ابن الجزرى)
281- تقى الدین احمد بن على بن عبد القادر حسینى- قاهرى- مقریزى-نسبت به قریه‏ایست در بعلبک، که معروف است به( حارة المقارزه- حنفى
282- قاضى شهاب الدین- احمد بن شمس الدین- عمر، دولت آبادى
283- حافظ احمد بن على بن محمّد- ابو الفضل عسقلانى- مصرى- شافعى- معروف به (ابن حجر)
284- نور الدین على بن محمّد بن احمد- غزّى الاصل- مکى- مالکى- معروف به (ابن صبّاغ)
285- محمود بن احمد بن موسى بن احمد- قاضى القضاة- بدر الدین- مشهور به عینى -نسبت به: عین تاب است: شهر بزرگى است در سه منزلى حلب- حنفى
286- نجم الدّین محمّد بن قاضى عبد اللّه بن عبد الرحمن اذرعىّ (زرعى)- دمشقى- شافعى معروف به (ابن عجلون)
287- علاء الدّین- علىّ بن محمّد قوشچى -( قوش) واژه ترکى است بمعناى بازشکارى و قوشچى یعنى دارنده آن. پدرش که خادم الغ بیک پادشاه ماوراء النهر بوده و باز شکارى پادشاه را نگهدارى میکرده، باین لقب ملقب شده است
288- عبد اللّه بن أحمد بن محمّد مشهور به: سید اصیل الدّین حسینى- ایجى- شافعى- مقیم مکّه
289- ابو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن یوسف حسینى- سنوسى- تلمسانى
290- ابو الخیر فضل اللّه بن روز بهان- فضل اللّه خنجى شیرازى- شافعى- معروف به «خواجه ملّا»
 
(قرن دهم)
291- کمال الدّین- حسین بن معین الدّین یزدى- میبدى -نسبت به میبد- شهر بزرگى است در ده فرسخى یزد
292- حافظ- جلال الدّین عبد الرحمن بن کمال الدین مصرى- سیوطى- نسبت به( اسبوط) است شهرى است در طرف غربى نیل از نواحى صیعد مصر- شافعى
293- نور الدّین- علىّ بن عبد اللّه بن احمد حسنى- مدنى- سمهودى- شافعى
294- حافظ- احمد بن محمّد بن ابى بکر- ابو العباس قسطلانى- مصرى- شافعى
295- سیّد عبد الوهاب ابن محمّد رفیع الدّین احمد حسینى- بخارى
296- حافظ عبد الرحمن بن على- معروف به (ابن الدبیع -بلغت نوبیه؟؟؟؟ بمعنى سفید است-) ابو محمّد شیبانى- شافعى
297- حافظ- شهاب الدّین احمد بن محمّد بن علىّ بن حجر هیتمى- سعدى- انصارى- شافعى
298- متّقى- علىّ بن حسام الدّین بن قاضى عبد الملک قرشى- هندى
299- شمس الدّین- محمّد بن احمد (در شذرات: محمّد ذکر شده) شربینى- قاهرى- شافعى
300- ضیاء الدین ابو محمّد احمد بن محمّد وترى- شافعى
301- حافظ- جمال الدین- محمّد طاهر ملقّب به (ملک المحدّثین) هندى- فتّنى -نسبت به« فتن»: شهریست از بلاد گجرات
302- میرزا مخدوم بن عبد الباقى
303- شیخ عبد الرحمن بن عبد السّلام صفورى- شافعى
304- جمال الدین عطاء اللّه بن فضل اللّه حسینى- شیرازى
 
(قرن یازدهم)
305- ملا على بن سلطان محمّد هروى معروف به «قارى» حنفى
306- ابو العباس احمد چلبى بن یوسف بن احمد مشهور به «ابن سنان قرمانى» دمشقى
308- فقیه- شیخ بن عبد اللّه بن شیخ بن عبد اللّه بن شیخ بن عبد اللّه عیدروس- حسینى- یمنى
309- محمود بن محمّد بن على شیخانى- قادرى- مدنى
310- نور الدین، على بن ابراهیم بن احمد حلبى- قاهرى- شافعى
311- شیخ احمد بن فضل بن محمّد با کثیر مکى- شافعى
312- حسین بن امام منصور باللّه- قاسم بن محمّد بن على یمنى
313- شیخ احمد بن محمّد بن عمر- قاضى القضات- ملقّب به- شهاب الدّین- خفاجى- مصرى- حنفى
314- عبد الحقّ بن سیف الدّین دهلوى- بخارى
315- محمّد بن محمّد مصرى
316- محمّد محبوب العالم ابن صفى الدّین جعفر- بدر العالم
(قرن دوازدهم)
317- سید محمّد بن عبد الرّسول بن عبد السیّد بن عبد الرّسول حسینى- شافعى- برزنجى
318- برهان الدّین ابراهیم بن مرعى بن عطیه شبر خیتى- مصرى- مالکى
319- ضیاء الدّین. صالح بن مهدى بن علىّ بن عبد اللّه مقبلى مقبل قریه‏ایست از توابع بلاد کوکبان در کشور یمن- سپس صنعانى- سپس- مکّى
320- ابراهیم بن محمّد بن محمّد- کمال الدّین حنفى- معروف به- ابن حمزه حرّانى- دمشقى
321- ابو عبد اللّه محمّد بن عبد الباقى بن یوسف زرقانى مصرى- مالکى
322- حسام الدّین محمّد با یزید- سهارنپورى
323- میرزا محمّد بن معتمد خان بدخشى
324- محمّد صدر العالم
325- حامد بن على بن ابراهیم بن عبد الرحیم حنفى- دمشقى- معروف به عمادى
326- عبد العزیز، ابو ولىّ اللّه احمد بن عبد الرحیم عمرى- دهلوى
327- محمّد بن سالم بن احمد مصرى حفنى -نسبت به حفنه از توابع بلبیس؟؟؟؟؟ مصر است-  شمس الدّین شافعى
328- سید محمّد بن اسماعیل بن صلاح، الامیر الیمانى- صغانى- حسینى
329- شهاب الدّین، احمد بن عبد القادر حفظى، شافعى
330- ابو الفیض محمّد بن محمّد المرتضى حسینى- زبیدى- حنفى
331- ابو العرفان، شیخ محمّد بن علىّ صبّان- شافعى
332- رشید الدّین خان دهلوى
333- مولوى محمّد مبین لکهنوى
334- مولى محمّد سالم- بخارى دهلوى
335- مولوى ولىّ اللّه لکهنوى
336- مولوى حیدر على فیض آبادى
337- قاضى محمّد بن علىّ بن محمّد شوکانى- صنعانى
338- سید محمود بن عبد اللّه حسینى- آلوسى- شهاب الدین- ابو الثناء بغدادى- شافعى
339- شیخ محمّد بن درویش الحوت بیروتى- شافعى
340-شیخ سلیمان بن شیخ ابراهیم معروف به (خواجه کلان) ابن شیخ محمّد معروف به (بابا خواجه) حسینى- بلخى- قندوزى حنفى
341- سید احمد بن مصطفى قادین خانى
(قرن چهاردهم)
342- سید احمد بن زینى بن احمد دحلان مکى- شافعى
343- شیخ یوسف بن اسمعیل نبهانى- بیروتى
344- سید مؤمن بن حسن مؤمن شبلنجى -نسبت به شبلنجا قریه‏ایست از قراء مصر
345- شیخ محمّد عبده بن حسن خیر اللّه مصرى
346- سید عبد الحمید بن سید محمود آلوسى بغدادى- شافعى- نابینا
347- شیخ محمّد حبیب اللّه بن عبد اللّه یوسفى
348- قاضى بهلول بهجت شافعى- قاضى زنکه زور
349- نویسنده شهیر، عبد المسیح انطاکى- مصرى
350- دکتر احمد فرید رفاعى
351- استاد احمد زکى عدوى- مصرى
352- استاد احمد نسیم مصرى
353- استاد حسین على اعظمى- بغدادى
354- سید على- جلال الدّین حسینى- مصرى
355- استاد محمّد محمود رافعى- مصرى
356- استاد محمّد شاکر خیّاط نابلسى- ازهرى مصرى
نکته: از رقم 357- تا آخر مبحث- از زیادات چاپ دوم است.
357-  استاد عبد الفتاح- عبد المقصود مصرى
358- استاد، شیخ محمّد سعید دحدوح
359- استاد صفا خلوصى
360- حافظ مجتهد- ناصر السنه- شهاب الدین- ابو الفیض- احمد بن محمّد بن صدّیق منبع اصلی:  ترجمه الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1بخش‏اول، علامه عبدالحسین احمد امینی نجفیکلمات کلیدی :

:: برچسب‌ها:

نوشته شده توسط زینب عقابی در 92/8/13:: 2:44 عصر


::
:::: قالب
::
قالب پارسی بلاگ

:: ترخون
محسن نصیری(هامون) *من اهل اینجا نیستم*

:: قالب
::
قالب پارسی بلاگ

::
:: قالب
::
قالب پارسی بلاگ::

صفحه نخست | ایمیل ما | آرشیو مطالب | لینک آر اس اس | عناوین مطالب وبلاگ |پروفایل مدیر وبلاگ | طراح قالب

Powered By ParsiBlog.Com Copyright © 2009 by
Design By : wWw.temkade.com